Det ska vara trivsamt och tryggt att åldras i Svalövs kommun. Det ska finnas en hög livskvalitet i tillvaron, där man kan påverka sin livssituation och vardag. Oavsett hur man bor – hemma eller i omsorgsboende – ska det finnas valmöjligheter för hur man spenderar dagarna.

Varje människa är unik och har olika behov, beroende på ålderskategori eller förmåga. Möjligheterna som finns inom kommunen, såsom Allaktivitetshuset, ska utnyttjas på bästa sätt och vi vill skapa fler valmöjligheter inom vård, boende, måltider och service. En förändring vi vill genomföra är att låta vårdpersonal fokusera på omvårdnaden.

Trådlös uppkoppling ska vara lika självklart på ett äldreboende som i en skola. Digitaliseringen är en del av samhället och något vi måste tillgodose inom omsorgs- och vårdboendena i kommunen, men även som hjälpmedel för personalen. För dem som bor hemma kan digitala verktyg bidra till en ökad trygghet och möjliggör kommunikation med nära och kära så väl som omsorgs- och vårdpersonal.

Moderaterna vill:

  • Öka valfriheten genom att uppmuntra privata aktörer inom både vård och boende, genom att återinföra LOV (Lagen om valfrihetssystem).
  • Erbjuda kompetensutveckling för att stärka kvalitet och god omsorg, samt säkra goda svenskkunskaper.
  • Silviahemscertifiera all vår verksamhet. Silviahemscertifieringen är en utbildning som tagits fram av Stiftelsen Silviahemmet och syftar till att öka kvaliteten på den vård som ges till personer med demenssjukdom.
  • Utöka dagverksamheten för personer med demenssjukdom.
  • Minska antalet olika anställda som brukarna möter i sin vardag.
  • Renodla ansvarsområdena så att vårdpersonal kan fokusera på omvårdnad.
  • Måltidsmiljöerna ska vara attraktiva, maten god, näringsriktig och helst närproducerad.
  • Uppmuntra digitala möten över åldersgrupperna.
  • Verka för etableringen av en ungdomsmottagning i kommunen.