Anna Berg von Linde

35 år, kommunalråd, Tågarp

Efter att ha varit både mer och mindre aktiv moderat under 16 år har mina hjärtefrågor utvecklats på många vis. Individens äganderätt, frihet och integritet ska alltid värnas, och såväl kommun som våra förvaltningar ska arbeta rättssäkert enligt lag, enligt Europakonventionens mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Ann Pettersson

80 år, managementkonsult, Svalöv

Man ska ha det bra på äldre dar!
Därför ska det finnas olika boendeformer och seniorservice på DINA villkor!

Jag vill hjälpa till att göra seniorers åsikter hörda och respekterade vid rätt tillfälle och rätt tidpunkt. Under mina många år inom kommunpolitiken har jag sett en stor möjlighet att få bättre respons genom bättre kommunikation.

Betty Rosenqvist

20 år, student, Billeberga

Jag är Moderaternas fjärde namn på listan till kommunfullmäktige och sjätte namn till Regionfullmäktige. Jag tror på individen, på varje människas frihet att kunna fatta de beslut som är bäst för hen själv. Utan massa byråkrati och tvång. För att Svalövs kommun ska vara en kommun som både individer, familjer och företag ska kunna växa och utvecklas i. 

Jag kommer bland annat att kämpa för

  • Att läxhjälp ska erbjudas på fritids för de som vill.
  • Kämpa för mer attraktiva byar för barnfamiljer och unga att bo i.
  • Att samtal hos kurator ska erbjudas i samband med skolhälsosamtal hos skolsköterskan. För att psykisk ohälsa ska fångas upp i ett tidigt stadie.
  • Ambitionen om att sänka kommunalskatten och att kommunens pengar går till rätt saker. 
  • Att hänsyn tas till god åkermark vid nybyggnation. 

Linda Reidy

45 år, entreprenör, Trolleholm

Jag tror på frihet under ansvar, låga skatter och valfrihet, samt ordning och reda i samhället i stort. Som egenföretagare ser jag vikten av att säkerställa en kostnadseffektiv och trygg infrastruktur och elförsörjning. Ett gott företagsklimat är receptet för att fler företag kan etableras och växa i Svalöv.

Utvecklingen inom de gröna näringarna och den pågående elektrifieringen har möjligheten att sätta Svalöv på kartan. Det ska inte bara vara möjligt att bo på landet, det ska vara en av våra styrkor!
Jag söker ditt förtroende för att driva dessa frågor i Svalövs kommun.

Agneta Sörensson

65 år, agronom, Teckomatorp

Mitt fokus ligger på att utveckla möjligheterna för såväl attraktivt boende som för företagande på landsbygden. Att lyfta fram vad landsbygden kan bidra med för kommunens utveckling. De gröna näringarna har stor potential att bidra till hållbar utveckling.

Sten Wendel

63 år, civilingenjör, Billeberga

Vi måste välja bort det som inte är kärnverksamhet, så att tillräckliga medel finns för det som är viktigt: skola, vård, trygghet, arbete och boende, som ska fungera bättre än bra. Jag vill arbeta för ökad ”kundnöjdhet” i medborgarnas möte med kommunen. Jag tror också på valfrihet och att konkurrensutsätta.

Stefan Pettersson

65 år, senior projektledare, Svalöv

Mina politiska ambitioner i Svalöv är att tillvarata kommunens utvecklingspotential. Vara med och förbättra infrastrukturen. Se kommunens möjligheter med närhet till naturen i kombination med storstadens alla influenser. Att Svalöv är en kommun som är till för dig, en kommun där man har en skola som stimulerar, bra bostadsmöjligheter för alla, har en god vård- och omsorg och en levande landsbygd, med bra kommunikationer både digitalt som regionalt. Jag vill också arbeta med att kommunen har en balanserad ekonomi där strategiska frågor möjliggör hållbar utveckling och förändring med en god förvaltning av befintligt kapital.

Svalöv skall vara kommunen där vi moderater gör vardagen lättare och bättre för dig att leva.

Micke Petersson

53 år, administratör, Svalöv

Ett tryggare Svalöv för ALLA i Svalövs Kommun.

En meningsfull vardag för ALLA boende i Svalövs Kommun.

Christoffer Bjermer

40 år, egenföretagare, Teckomatorp

Invånarna och näringsidkare är det som gör kommunen till vad den är och jag tror starkt på en så liten inblandning som möjligt från den offentliga sektorn. Jag vill jobba för att kommunen fokuserar på kärnverksamhet som infrastruktur och trygghet så att företag och invånare har en god grund att leva utvecklas och trivas i. Jag tror att individen vet bättre hur de kan använda sina pengar och vill jobba för att sänka skatten och inget blir bättre av att fler får mindre.

Tappade uppkopplingen