Svalöv är en av Skånes tryggaste kommuner. Trots det känner sig många kommunmedborgare sig otrygga. Ökad trygghet är en av Moderaternas viktigaste frågor i årets riksdagsval med fler poliser, höjda polislöner och skärpta straff som viktiga prioriteringar. Moderaterna är dock övertygade om att det även behövs lokala satsningar för ökad trygghet och säkerhet i Svalövs kommun.

Svensk rättspolitik värnar i praktiken ofta gärningsmännen, framför tryggheten och respekten för dagens och morgondagens brottsoffer. Ett brott drabbar många: dels den som blir utsatt för brottet, dels familjen och vänner till offret. Trots det står ofta gärningsmannen i fokus för samhällets olika insatser. Vi vill förändra detta i grunden. Vår bestämda uppfattning är att samhället alltid ska stå på brottsoffret sida.

Kvinnor ska inte vara rädda för att vistas utomhus på kvällstid. Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk.

Moderaterna prioriterar lag och ordning, för att verkligheten kräver det. Vi har omfattande reformer och förslag för att få ordning på otryggheten, som är det samhällsproblem som flest oroar sig över idag.

Moderaterna vill:

  • Avsätta resurser för att prova nya metoder som kan öka tryggheten och minska skadegörelsen i offentliga miljöer.
  • Införa mer kameraövervakning på offentliga platser som är brottsutsatta.
  • Öka samverkan med civilsamhället – för en tryggare kommun. Avsätta öronmärkta medel för att identifiera och åtgärda otrygga platser i kommunen.