Valmanifest 2018

Hela kommunen ska utvecklas. Vi kommer fortsätta driva en positiv utvecklingen av alla delar i vår kommun. Bostadsbyggande, fiberutbyggnad, kollektivtrafik, företagande, gator och vägar. Både i tätort och på landsbygd. Vi vill också föra en klok klimatpolitik. Det ska vara enkelt och underbart att bo, leva och verka i hela kommunen!

Hos oss ska alla ha samma rättigheter och möjligheter att utvecklas och ha ett meningsfullt
liv. Men alla ska också ha samma skyldigheter att gör rätt för sig där prestationer ska
belönas.

Vi kommer göra stora satsningar på alla våra tätorter och på landsbygden:

• Fiberutbyggnaden på landsbygden ska starta omedelbart och täcka 100 % av
kommunen
• Persontrafiken på Söderåsbanan säkras att starta senast 2021
• Vi vill aktivt arbeta för att det etableras en livsmedelsbutik i Billeberga med det
snaraste
• Vi vill förverkliga planprogrammet i Billeberga så att det blir 300 nya invånare
• Vi driver på bostadsbyggandet i Teckomatorp både på Granbo och

Teckomatorpsgården
• Vi vill bygga F-9 skola i Tågarp när Gluggstorpsområdet har börjat etableras
• Vi vill bygga F-9 skola i Teckomatorp med start av projektering omedelbart
• Vi vill vara med och etablera ny brandstation i Röstånga
• Vi ser till att det läggs fokus på att bygga lägenheter i Kågeröd och Röstånga
• I Svalöv ska det byggas fler hyreslägenheter och trygghetsboenden
• Byggstart snarast på Lantlyckan som ligger centralt och stationsnära i Svalövs
samhälle
• Vi vill driva frågan om att utveckla ägardirektiven för SvalövsBostäder så att det byggs
mer hyresbostäder
• Vi vill ha grön flagg-certifiering för alla förskolor och skolor
• Vi vill bygga multiarenor utomhus i varje tätort

Vi vill att fler jobb skapas så att företag och människor kan växa

• Mer pengar i plånboken, sänk skatten mest för dem som tjänar minst
• Det ska vara lätt att anställa, nya anställningsformer krävs
• Förenkla för företagen i tillstånds- och myndighetsärenden – det ska vara lätt att göra
rätt
• Vi värnar om äganderätten inom de gröna näringarna
• Vägar och kollektivtrafik ska vara ändamålsenliga och fungera

Vi vill öka tryggheten

• Polisnärvaro i hela kommunen
• Ordningsvakter där det behövs
• Trygga och säkra skolvägar i tätort och på landsbyggd

• Tidigt fånga upp barn och ungdomar ”på glid”
• Håll skolor kvällsöppna för en högre utnyttjandegrad

Vi vill förbättra integrationen

• Enklare att anställa, söka jobb och starta företag
• Sänkt skatt och bidragstak så det alltid lönar sig att jobba
• Svenska språket är förutsättningen för väl fungerande integration
• Demokrati- och samhällsutbildning för alla nya svenskar (barn, unga, vuxna) behövs

Alla har rätt till en bra förskola/skola och vi kommer hålla fokus på fortsatt utveckling

• Alla ska klara sin skolgång, det ska vara ordning och reda i klassrummet
• Satsa på lärarna och höj lönerna

• Mer fysisk aktivitet under skoldagen
• Alla ska gå ut med godkända betyg i årskurs 9
• Valfrihet i val av skola

Alla har rätt till en bra vård- och omsorg

• Demenspatienter ska rätt vård i eget specialiserat boende
• Satsa på medarbetarna inom vården och höj lönerna.
• Mer fysisk aktivitet och utevistelse varje dag för vårdtagare
• Vi ser till att bygga ut fiber till alla så att man kan få e-vård i hemmet
• Alla ska ha en värdig ålderdom. Vare sig de bor hemma eller på något av kommunens
boenden
• Vi vill bli Skånes bästa måltidskommun
• Ingen ska behöva sitta ensam och äta, därför vill vi att alla som vill ska kunna ha en
måltidsvän

Klok politik för en bättre miljö och ett bättre klimat

• Vi vill ta bort bygglovsplikt för solpaneler och solfångare
• Vi vill möjliggöra en mer smartare modell för återvinning
• Vi vill att kollektivtrafiken utökas så att den är tillgänglig 24 tim. om dygnet
• Vi vill ha fler laddstolpar i kommunen
• Vi vill hitta former för att mer närodlat och närproducerat livsmedel kan upphandlas
av kommunen
• Fri kollektivtrafik för pensionärer och fria resor med Skånetrafiken för ungdomar med
gymnasiekort för resor

Tappade uppkopplingen