Moderaterna vet att företagen spelar en avgörande roll för Svalövs framtida utveckling. Nyetableringar av företag samt företag som växer skapar även nya arbetstillfällen. Ett gott företagsklimat är avgörande för kommunens möjligheter att växa. Moderaterna vill att Svalöv ska vara en av Sveriges bästa kommuner för både företag och kreativa människor.

Företagsservicen måste därför utvecklas och stärkas för att bättre möta företagens behov. De enorma förluster både för samhället och den enskilde som ett liv i långtidsarbetslöshet innebär mäts inte enbart i kronor och ören, utan även i förlust av stolthet och trygghet. Människor som arbetar lägger även grunden för den gemensamma välfärden.

Därför vill vi Moderater fortsätta satsningen på företagslotsar som på individnivå hjälper och stöttar när vägen framåt inte är så lätt att navigera.

Arbete är även en del av integrationen in i det svenska samhället och här måste vi knyta samman näringsliv och utbildning, för att samtidigt även kunna säkerställa kompetensförsörjningen inom Svalövs kommun.

Moderaterna vill:

  • Vi värnar om varje skattekrona – det ska alltid löna sig att jobba.
  • Förenkla och effektivisera handläggningen av tillstånds- och myndighetsärenden.
  • Det måste vara enklare att anställa, söka jobb och starta företag.
  • Satsa på lärlingsutbildningar på Svalövs gymnasium samt Yrkesvux.
  • Minska långtidsarbetslösheten genom individuella handlingsplaner. Krav på sysselsättning vid uppbärande av försörjningsstöd, vid full arbetsförmåga.
Tappade uppkopplingen