Jämlikhet och jämställdhet

Jämställdhet och jämlikhet utgår från att alla människor har lika värde. För moderaterna är jämställdhet och jämlikhet en frihetsfråga. Genom att visa respekt för människor oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, funktionsvariation, social tillhörighet, sexuell läggning, utbildningsnivå eller ålder lägger vi grunden för ett hållbart och bra samhälle för oss alla.

Ordning och reda i kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en prioritet för oss moderater. En god ekonomi är en förutsättning för att välfärdstjänster ska finnas för boende i Svalöv kommun när man behöver dem. Vårt motto är att varje skattekrona ska utnyttjas så effektivt som möjligt för att medborgarna ska få största möjliga nytta för den. En hög skatt har inget självändamål för oss. Vi strävar alltid efter att skatten ska vara så låg som möjligt, utan att ge avkall på kvaliteten i välfärden.

Trygghet

Svalövs kommun ska vara en kommun för hoppfulla. Alla ska känna sig trygga och säkra. Trygghet handlar i grunden om egen försörjning, bra utbildning, tillgång till vård och omsorg vid behov och att man ska kunna röra sig säkert i hela Svalövs kommun.

Hållbar framtid

Svalövs kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt på alla plan. Det sociala, miljön och ekonomin, tillsammans och var för sig, måste balanseras för en sund och hållbar utveckling. När kommunen växer är det av högsta vikt att jobben växer i takt med befolkningstillväxten. Hållbarhet med innovationer och grön teknik lyfter samhället framåt.

Valfrihet

Konkurrens och valfrihet ska bidra inte bara till ökad kvalitet och kreativitet, utan även till kostnadseffektivitet. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och komma alla i kommunen till gagn. Otillfredsställande verksamhet inom välfärden, oavsett om den är privat eller kommunal, ska inte finnas.

Tappade uppkopplingen