Anna Berg von Linde

FÖRTROENDEUPPDRAG

OrganUppdrag
Kommunstyrelsen1:e vice ordförande
KommunfullmäktigeLedamot
Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot
Kommunstyrelsens personalutskottOrdförande
Vård- och omsorgsnämndenOrdförande
Krisledningsnämnden1:e vice ordförande
SocialnämndenLedamot
Svalövs Kommunhus AB1:e vice ordförande
Svalövs Utveckling ABLedamot
BildningsnämndenLedamot
NäringslivsrådOrdförande
Kommunalförbundet Medelpunkten direktionenLedamot
Rådet för funktionshindrade och pensionärerLedamot
Politiskt samråd med Region Skåne ang. färdtjänst (serviceresor)Representant
Kommunförbundet Skånes FörbundsmöteOmbud
Tappade uppkopplingen