Anna Berg von Linde

FÖRTROENDEUPPDRAG

OrganUppdrag
Kommunstyrelsen1:e vice ordförande
KommunfullmäktigeLedamot
Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot
Krisledningsnämnden1:e vice ordförande
Socialnämnden1:e vice ordförande
Svalövs Kommunhus AB1:e vice ordförande
Svalövs Utveckling ABLedamot
BildningsnämndenErsättare
NäringslivsrådOrdförande
Kommunalförbundet Medelpunkten direktionenLedamot
AB Sydvatten, styrelsenLedamot
6KLedamot
KommunInvest i Sverige ek förOmbud