Styrelsen

Ordförande: Sten Wendel

Vice ordförande: Anna Berg von Linde

Ledamöter

  • Linda Reidy (sekreterare, ÖM och MQ)
  • Stefan Pettersson (kassör)
  • Agneta Sörensson (valledare)
  • Ann Pettersson
  • Micke Petersson
  • Christoffer Bjermer
  • Betty Rosenqvist (MUF)

Kontakta oss

Tappade uppkopplingen