Vad jag vill med mitt uppdrag:

Svalöv skall vara en kommun som är till för dig, där man har en skola som stimulerar, bra bostadsmöjligheter för alla, har en god vård- och omsorg samt en levande landsbygd. Att kommunikationer och infrastruktur finns tillgängligt.

Vill också arbeta med att kommunen har en balanserad ekonomi där strategiska frågor möjliggör hållbar utveckling och förändring med en god förvaltning av befintligt kapital.

Tappade uppkopplingen