Övriga Kandidater

Nr. 4, Ann Pettersson 76 år, Managementkonsult

Vad jag vill med mitt uppdrag:

Man ska ha det bra på äldre dar!
Därför ska det finnas olika boendeformer och seniorservice på DINA villkor!

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5, Anna Berg von Linde 31 år, PR-konsult, Tågarp.

Vad jag vill med mitt uppdrag:

Efter att ha varit både mer och mindre aktiv moderat under 16 år har mina hjärtefrågor utvecklats på många vis. Individens äganderätt, frihet och integritet ska alltid värnas, och såväl kommun som våra förvaltningar ska arbeta rättssäkert enligt lag, enligt Europakonventionens mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Ordning och reda där invånare vet vad de kan förvänta sig av vår kommun – och inte mindre vad kommunen förväntar sig av våra invånare och andra som söker sig till vår kommun.

Varje spenderad skattekrona ska alltid vara väl genomtänkt, sänkt skatt ska eftersträvas utan att verksamheten försämras.

Jag vill arbeta för en kommun som gör invånares olika skeden i livet så smidigt och bra som möjligt.

 

 

Nr. 6, Claes Malmberg 59 år, chef näringslivsutveckling, Svalöv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7, Thomas Löfgren 58 år, Psykolog, Stenestad.

Vad jag vill med mitt uppdrag:

Vi skall vara den vuxne i rummet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8, Agneta Sörensson 61 år, Agronom, Teckomatorp.

Vad jag vill med mitt uppdrag:

Mitt fokus ligger på att utveckla möjligheterna för såväl attraktivt boende som för företagande på landsbygden. Att lyfta fram vad landsbygden kan bidra med för kommunens utveckling. De gröna näringarna har stor potential att bidra till hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

Nr. 09, Sten Wendel 59 år, Datakonsult, Billeberga.

Vad jag vill med mitt uppdrag:

Vi måste välja bort det som inte är kärnverksamhet, så att tillräckliga medel finns för det som är viktigt: skola, vård, trygghet, arbete och boende, som ska fungera bättre än bra. Jag vill arbeta för ökad ”kundnöjdhet” i medborgarnas möte med kommunen. Jag tror också på valfrihet och att konkurrensutsätta verksamheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10, Naomi Theuri 30 år, Kriminolog, Tågarp.

Vad jag vill med mitt uppdrag:

Svalöv behöver innovativa förbättringar i integrationsprocessen av migranter – ett ’område’ där jag av egen erfarenhet kan bidra väldigt mycket.

Vidare är min ambition att se till att alla i vår kommun känner sig tryggt och säkert. Till detta har jag min bakgrund i kriminologi och mänskliga rättigheter.

 

 

 

Tappade uppkopplingen