Vad jag vill med mitt uppdrag:

Hela kommunen ska utvecklas. Vi kommer fortsätta driva en positiv utvecklingen av alla delar i vår kommun. Bostadsbyggande, fiberutbyggnad, kollektivtrafik, företagande, gator och vägar. Både i tätort och på landsbygd. Vi vill också föra en klok klimatpolitik. Det ska helt enkelt och underbart att bo, leva och verka i hela kommunen!

Hos oss ska alla ha samma rättigheter och möjligheter att utvecklas och ha ett meningsfullt liv. Men alla ska också ha samma skyldigheter att gör rätt för sig där prestationer ska belönas.
Tappade uppkopplingen